आबेदन गर्दाको प्रवाह |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

7-Eleven को पार्ट टाइम कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया साथै
कामको शुरुवात सम्मको विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।

 • १. वेब वा फोन मार्फत आवेदन |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  वेब वा फोन मार्फत आवेदन

  इच्छा लागेको पसलको 「तुरुन्तै आबेदन गरौँ」 भन्ने बटम क्लिक गरेर,आबेदन पानामा आवश्यक विवरण भरेर पठाउनुहोस।अथवा 「०५७० 」 बाट शुरु हुने आबेदन लिने सेन्टरमा फोन गरेर 「होम-पेज हेरें। पार्ट टाइम काम गर्न चाहन्छु」 भनेर बताउनुहोस।पछि पसल बाट इमेल अथवा फोनबाट अन्तरबार्ताको दिन समय तोकिन्छ।(फोनको लागि केहि समय पर्खनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ ।)

  चिह्न |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

 • २. बायोडाटाको तयारी |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  बायोडाटाको तयारी

  बायोडाटाको पपेर एक प्रति तयारी गर्नुहोस । फारम भरे पछि फोटो टाँस्नु होला।

  चिह्न |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

 • ३. अन्तरबार्ताको कार्यान्वयन |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  अन्तरबार्ताको कार्यान्वयन

  आवश्यक समान र बायोडाटा तयारी गरेपछि ,सफा-चट भई ढिलो नहुनेगरी अन्तरबार्ताको लागि जानुहोस। काम गर्ने चाहने समय या दिन आदिको बारेमा कुरा राखी प्रति घण्टाको रकम र कामको अवधि जस्ताकुराहरु राम्रोसंग जाँच गर्नुहोस्। सोध्न मन लागेको कुरा अप्ठ्यारो नमानी भन्नुहोस्।

  चिह्न |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

 • ४. काम दिने निर्णय |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  काम दिने निर्णय

  कन्ट्राक्ट पेपरहरु अनि अरु आवश्यक सामग्री हामी दिन्छौं त्यसैले आवश्यक कुरा भरेर पेश गर्नुहोला ।औपचारिक रुपमा छानिएमा जिम्मेवारी र दायित्व प्रदान गरिन्छ । प्रत्येक नियम पालन गरि सबैसंग मिलिजुली काम गर्ने स्थान बनाएर अगाडी बढौं ।

  चिह्न |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

 • ५. कामको शुरुवात |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  कामको शुरुवात

  सफा-चट भई तयारीका साथ पहिलो दिन शुरु हुन्छ । शुरुमा मन ठुकठुक होला तर चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन ।शुरुमा पसलको व्यवस्थापन नीति अनि काम गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमहरुको जानकारी गरिन्छ । काम गर्ने बेला अनुसार कामको विवरण पनि अलग हुने भएकाले बिस्तारै बिस्तारै बुझिने गरि जानकारी गराउछौं ।

  चिह्न |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

 • ६. लौ है , गुड लक/मेहनेत गरौँ |7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइम,रोजगारको सूचना

  लौ है , गुड लक/मेहनेत गरौँ

  प्रशिक्षण अवधि मार्फत एक जनाले काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आफ्नो सिनियरहरुले पनि काम सिकाईदिने हुनाले चिन्ता नगरे हुन्छ । शुरुमा 「गति 」भन्दा 「शुद्धता」र 「सभ्यता」। ग्राहकलाई खुसी बनाउन सँगै मेहनत गरौं ।