Stores with foreign currency exchange machines

 • 7-Eleven
  AkihabaraekiKita
  3-3, Kandaneribeicho, Chiyoda-Ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Shinjuku Toho Building Store
  1-19-1, Kabukicho, Shinjuku-Ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Shinjuku Syokuan Street Store
  1-1-1, Hyakunincho, Shinjuku-Ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Uenoekimaedori
  6-14-4 Ueno, Taito-Ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Asakusa, Kaminarimon-mae Store
  2-18-7, Kaminarimon, Taito-ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Asakusa Okuyama Omairimachi
  2-7-3 Asakusa, Taito-ku, Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Asakusakokusaidori
  1-43-5,asakusa,taito-ku,Tokyo

  MAP

 • 7-Eleven
  Roppongi6chome
  6-1-3,roppongi,minato-ku,Tokyo

  MAP

Back