ร้านยกเว้นภาษีของ

7-Elevenมีบริการยกเว้นภาษี

*เฉพาะที่ซื้อเพื่อใช้ส่วนบุคคลและจะนำออกนอกประเทศญี่ปุ่น

Back